කප්පම් ගැනීම සදහා නාවික හමුදාව පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කරවූ තම දරුවන් 11 දෙනාට තවමත් සාධාරණයක් ඉටුවී නොමැතියැයි සදහන් කරමින් ඔවුන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් සැප්තැම්බර් 18 වන දින ලංකාවේ කැනඩා තානාපති ඬේවිඞ් මැක්කිනන් වෙත ලිපියක් බාර දී ඇත.

ලිපියෙහි සඳහන් වන පරිදි තම දරුවන් කප්පම් ගැනීමට අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පමාවන බවත් එහි පරීක්ෂණ ඉක්මන් කර සාධාරණයක් කඩිනමින් ඉටුකරන ලෙසත් ඉල්ලා ඇත.

පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු නාවික හමුදාව විසින් කප්පම් ලබාගැනීම සදහා 2008 අගෝස්තු 08 වෙනිදා සිට සැප්තැම්බර් 17 අතර කාලය තුළ අතුරුදහන් කර ඇති අතර කොටහේන, වැල්ලවත්ත, ත‍්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක පුද්ගලයන් මෙසේ පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කර ඇත.x