අතුරුදන් කිරීම්වලට ලක්වූ වින්දිතයන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකාවන්ට අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදීමට හෝ යම් පරිපාලනමය කාරණා ඉටු කරදීම සඳහායැයි කියමින් ලිංගික අඩන්තේට්ටම් කිරීම් සහ ලිංගි ක අල්ලස් ඉල්ලා සිටීමේ අවස්ථා වාර්තා වී ඇතැයි අතුරුදන් පිළිබඳ කාර්යාලය පෙන්වා දී ඇත.

සැප්තැම්බර් 05 වැනිදා අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වෙයි.

ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා සිටීමට අමතරව ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සහ අඩත්තේට්ටම් කිරීම්වලට අතුරුදන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මුහුණදෙන්නට සිදුව ඇති බවද එම වාර්තාවෙහි සඳහන් කර ඇත.

මීට අමතරව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ ඇතැම් හබයාස් කෝපුස් නඩුවල වගඋත්තරකරුවකු ලෙසත්, තවත් තැන්වල වින්දිතයන් වෙනුවෙන් හබයාස් කෝපුස් නඩු පවරන්නා ලෙසත් පෙනී සිටීම නිසා බැඳියාවන් අතර ගැටුම් ඇතිව තිබෙන බව අතුරු වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන්කිරීම් සම්බන්ධ යෙන් චෝදනා ලද ඇතැම් පුද්ගලයන් ත‍්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලීසිය ඇතුළු ආයතනවල බලපෑම් කළ හැකි අන්දමේ තනතුරුවල රැඳී සිටින බවත් අතුරුදන්කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සැපයීමට කැමැත්ත දක්වන ලද නිලධාරීන් හිංසනයට ලක්වූ අවස්ථා වාර්තා වී තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් එම වාර්තාවෙහි සඳහන් වෙයි.

ඊට අමතරව පැහැරගෙන යෑම්වලට අදාල අධිකරණයේ විභාගවන නඩුවල චුදිත නිලධාරීන් සේවා තහනමකින් තොරව සේවය කරන අවස්ථා ඇති බව පෙන්වාදෙමින්, එවැනි නිලධාරීන්ගේ සේවය අත්හිටුවීම අපේක්ෂා කරන බව අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ජනාධිපතිවරයා වෙත නිර්දේශ කර ඇත.

නිරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ රැසකින් සමන්විත එම වාර්තාවෙහි ඇති නිර්දේශ ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුකමිටුවක් පත් කරන බව එම වාර්තාව භාරගැනීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.