විවිධ පොදු වැඩසටහන් සඳහා කුලියට ලබාදෙන ස්ථානයක් වන කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ ශ‍්‍රවණාගාරය තුළ අගමැති කාර්යාලයේ සේවය කරන විශේෂ බලකායේ සාමාජිකයන් නිරෝධායනය කිරීම සඳහා රඳවා ඇතැයි වාර්තා වේ.


අපේ‍්‍රල් 20 වන දින සිට කොළඔ මහජන පුස්තකාලයේ ශ‍්‍රවණාගාරයෙහි නිරෝධායන ක‍්‍රියාවලිය ආරම්භ කර ඇත.


අදාල නිලධාරීන් දින 14 ක කාලයක් නිරෝධායනය කර පීසීආර් පරීක්ෂණද සිදු කරන බවත් එම පරීක්ෂණවලින් කොවිඞ් වැළඳී නැති දැයි තහවුරු කර ගත් පසුව අගමැති කාර්යාලයේ රාජකාරි සදහා යොමු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ.

හංසි මානවඩු