පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතැයි සඳහන් කරමින් අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇති හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් හේමසිරි ප‍්‍රනාන්දුට මිනීමැරුම් චෝදනා එල්ලකර ඇත්තේ නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා කර ඇති දැඩි බලපෑම නිසා බව වාර්තාවේ. පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රාජකාරිමය වගකීම පැහැර හැරීම…