අත්‍යවශ්‍ය සේවකයන් කැඳවීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයතිලකගේ චක‍්‍රලේඛයක් මගින් ලබාදී ඇති නියෝගය රෝහල් ගණනාවක් පිළිපදින්නේ නැති බවත්, සියලූ සේවකයන් සේවයට කැඳවන බවත්, එමගින් රෝහල්වල සෞඛ්‍ය තත්වය අවදානමකට ලක්ව ඇති බවත් රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරිය වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දන්වා ඇත….