කොවිඞ් 19  වසංගතය හමුවේ ලංකාව පුරා සේවය කරන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ නිලධාරීන්ට ප‍්‍රමාණවත් අන්දමෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පීපීඊ ඇඳුම් කට්ටල සහ මුහුණු ආවරණ (ෆේස් මාස්ක්) නොමැති බවත් එම නිලධාරීන් අනාරක්ෂිත තත්වයක් මුහුණ දී ඇති බවත් වාර්තා වේ. අප සමඟ අදහස් දැක්වූ හෙද නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු කීවේ බොහෝ නිලධාරීන් තමන්…