සමන්ත විද්‍යාරත්න – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ උමාඔය ප‍්‍රශ්නය නිසා බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කයේ තිබුණු ප‍්‍රශ්න අවසන්ද? උමා ඔය ජල ව්‍යාපෘතිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘතියක්. ඒ ව්‍යාපෘතිය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ සහ මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහත්වරුන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් යුත් යහපාලන ආණ්ඩුව ඉදිරියට අරගෙන ගියා.  යහපාලන ආණ්ඩුව මේ ව්‍යාපෘතිය විනාශකාරීයි කියලා පිළිගත්තාට,…