එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් පේ‍්‍රමදාසගේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය නිකුත් කර ඇති බැවින් ඔහුගේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශය සලකා බලමින්  සහය ලබා දෙනවාදැයි දෙමළ පක්ෂ සාකච්ඡුා කර තීරණයකට එළඹෙන බව ටෙලෝ සංවිධානයේ නායක සෙල්වම් අඩෙයික්කලනාදන් අනිද්දාට පැවසීය. තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා නොවැම්බර් 1 වැනිදා සිට සාකච්ඡුා පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු…