ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ගැන විමර්ශන පැවැත්වූ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවද මේ වෙද්දී ජනාධිපතිවරයා අතට ලැබී තිබේ. ජනාධිපතිවරයා කල්යල් බලා එය ප‍්‍රසිද්ධ කරනු ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය. ඇතැම්විට මහබැංකු බැඳුම්කර වාර්තාව මෙන් තමන්ට අවාසි කොටසක් සඟවා ඉතිරි ටික පමණක් ප‍්‍රසිද්ධ කරනු ඇත. කෙසේවෙතත් මේ වෙද්දී…