වෛරස්වලට බිය නොවී අතීතයේදී මිනිසුන් ශ‍්‍රීපාද ස්ථානය වැඳපුදා ගැනීමට පැමිණියේ ජීවිත පරදුවට තබා බවත්, වන්දනාකරුවන් පැමිණියද නොපැමිණියද ශ‍්‍රීපාද උඩමළුවේ තේවාවන් පවත්වන බවත් ශ‍්‍රී පාදස්ථානාධිපති බෙංගමුවේ ධම්මදින්න හිමියන් පවසා ඇත. ඒ මාර්තු 16 දින මාධ්‍යයට විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරමින්ය. ධම්මදින්න හිමියන් එම විශේෂ ප‍්‍රකාශය කර ඇත්තේ නුවරඑළිය…