ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති රටේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයකට අයිඑස්අයිඑස් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට වූ අනතුරු හැඟවීම සිදුකර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්හි ආරක්ෂක කළමනාකරු හිටපු ලුතිනන් කර්නල් ප්‍රිමල් රොද්‍රිගු බව වාර්තා වේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්හි නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අධිකාරී, මානව සම්පත් හා සේවක…