රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වශයෙන් පත්කර ඇති විශ‍්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් විජිත රවිප‍්‍රිය වසර දෙකක කාලයක් යන තෙක් එම තනතුරෙන් ඉවත් නොකරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රේගු වෘත්තීය සමිතිවලට ප‍්‍රකාශ කර ඇත. එමෙන්ම රේගු ආඥා පනත සශෝධනය කර රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තනතුර ඉදිරියේදී රේගු සේවාවට ලබාදෙන බවද…