ලංකාවේ ගැටබෙරය, බටහිර සම්භාව්‍ය සංගීතය, භාරතීය ශාස්ත‍්‍රීය සංගීතය, ජෑස් සංගීතය වගේ සංගීත සම්ප‍්‍රදායයන් එකට මාත්තු කරලා ඔහු හදන අලූත් බෙර හඬ ජීවිතය රසවත් කරනවා. කන පිනවනවා. ඔහු බෙර වාදනයට වගේම චිත‍්‍රයට, මුද්‍රානාට්‍යයට, නැටුමට, සංගීතයට දක්ෂයෙක්. ඒ හැම තැනම ඔහුට ආවේණික වුණ පාටක් ඔහු නිර්මාණය කරගන්නවා….