ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකදී පසුගි යදා කළ ප්‍රකාශය මේ වන විට ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිබේ. ඔහුගේ කථාවේ සාරය වූයේ යම් ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයෙකු මිනිමැරුමක් සිදුකළ විට එම පුද්ගලයා රණවිරුවකු නොවන බවත්, එවැනි මිනීමැරුවන්ට එරෙහිව රටේ නීතිය අනුව කටයුතු කර දඬුවම්…