ලොව ප‍්‍රමුඛතම මූල්‍ය ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමාගම් තුනෙන් එකක් වන ස්ටෑන්ඩර්ඞ් ඇන්ඞ් පුවර්ස් හෙවත් එස් ඇන්ඞ් පී ආයතනය ශ‍්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ නිල තක්සේරුව ස්ථාවර තත්වයේ සිට ඍණ තත්වය දක්වා පහළ දමා ඇත. කෙසේ වෙතත් එම ආයතනය ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ශ්‍රේණිගත කිරීමෙහි වෙනසක් සිදුවී…