උදයකාන්ත වර්ණසූරිය අධ්‍යක්ෂණය කළ ප‍්‍රසිඩන්ට් සුපර්ස්ටාර් චිත‍්‍රපටියේ විශාල හිදැසක් තියෙනවා. එහි මුල සිට අග දක්වා සම්පූර්ණ අවධානය යොමුවෙන්නේ සුපර්ස්ටාර් තරගයකට. ඒ තරගය ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරාගැනීම සඳහායි. චරිතවල ගලායෑමක් හෝ වර්ධනය වීමක් ප‍්‍රමාණවත් තරම් ගොඩනංවා නැහැ. එක් චරිතයක් හෝ චරිත කිහිපයක් තෝරාගෙන ඒ චරිතවල ගලායෑමට වැඩි බරක්…