ප‍්‍රසන්න විතානගේ අපේ‍්‍රල් 21 වෙනි දින සිදුවීම් නිසා එදා ලංකාවේ බෙදුම් රේඛාවක් සනිටුහන් වෙනවා. අනාගතයේදී 2019 අපේ‍්‍රල් 21 වෙනි දිනට පෙර ලංකාව හා අපේ‍්‍රල් 21 වෙනි දිනට පසු ලංකාව කියලා සලකුණු කරන්න වේවි. මම එහෙම කියන්නේ අපේ සමාජයේ තියෙන බෙදුම් රේඛා මේ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයාවලිය හරහා…