පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපමාන පිළිනොපැදීම පිළිබඳව ගත හැකි පියවර මොනවාදැයි සොයාබැලීම සඳහා ඔක්තෝබර් 31 වැනිදා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී සාකච්ඡුාවක් පවත්වා ඇතැයි වාර්තා වෙයි. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කරමින් එහි සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය, සාමාජික නලින් කාරියවසම් සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන්…