ශ‍්‍රීලනිපයෙන් ඉවත්ව මෑත කාලයේදී ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ එක්වූ මන්ත‍්‍රීවරුන් පිරිසක් නැවත ශ‍්‍රීලනිපය හා එක්වීමට කැමැත්තෙන් සිටියද, ශ‍්‍රීලනිපය හා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ ඇති කරගත් ගිවිසුම නිසා එසේ කිරීමට නොහැකි වී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි. ශ‍්‍රීලනිපයේ අමාත්‍යධූර කටයුතු කරමින් සිට, පසුව පොදුජන පෙරමුණ සමඟ එක්වූ…