එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සාමාජික පක්ෂ අතර නව සන්ධානයක් පිහිටුවීම සඳහා නොවැම්බර් 1 වැනිදා ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේදී ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට නියමිත අතර එම ගිවිසුමට ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනුශාසිකා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය අත්සන් තැබීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි. ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ යන නමින්, මීට පෙර පිහිටුවීමට…