ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ අත්සන් කර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුමෙන් ඉවත්වී ඉදිරි මැතිවරණවලට වෙනම ඉදිරිපත් වෙන්නට තම පක්ෂයේ නායකයන් බලාපොරොත්තු වන බව ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප‍්‍රබල නායකයෝ් කිහිපදෙනෙක් අනිද්දාට පැවසූහ. පසුගිය සතියේ පොදුජන පෙරමුණට එරෙහිව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිවරිය ඇතුළු පිරිසක් සංවිධානය…