කෞශල්‍ය කුමාරසිංහගේ දෙවැනි නවකතාව වන ‘නිම්නාගේ ඉතිහාසය’ වෙළඳපොළට නිකුත් වී තිබේ. මේ එම නවකතාව ලිවීමේ අත්දැකීම පිළිබඳව කළ සංවාදයකි. නවකතාවේ ප‍්‍රධාන චරිතය වන නිම්නා උපත ලද දිනය විශේෂයි නේද? නිම්නා කියන ගෑනු ළමයා උපදින්නේ 1989 නොවැම්බර් 9 වැනිදා. ඒ දවස ගෝලීයවත්, ලංකාවේත් ඉතිහාසයේ ඝෝෂාව වැඩි…