කොව්ඞ් 19 වසංගතය පාලනය සඳහා කොළඔ නගර සීමාවේ සේවය කළ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයකුට කොවිඞ් වැළදී ඇති බවට අයි.ඞී.එච්. බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි. මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාට උගුරේ වේදනාවක් ඇතිවීම නිසා පීසීආර් පරීක්ෂණයට යොමු කර ඇති අතර එම පරීක්ෂණවලින් ඔහුට කොවිඞ් වැළඳී ඇති බවට තහවුරු…