රාජාංගණයේ පළමු කොවිඞ්-19 ආසාදිතයා ලෙස හඳුනාගත් පුද්ගලයා පැමිණි ඇති අවමංගල්‍ය උත්සවයට අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක පැමිණීම නිසා ඔවුන්ට ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස එම ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් ලබා දී ඇතත් එම උපදෙස් පිළිනොපැද මැතිවරණ කටයුතුවල නියැලෙන බව වාර්තා වේ….