– ඒ වෛද්‍යවරයා නිරෝධායනය වෙලා නැහැ, තවම සේවයේ – පීසීආර් පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ – පොලීසිය නිහඩයි – හෙළ සුවය දුම් හට්ටියට විද්‍යාත්මක පදනමක් නෑ – ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු දුම් හට්ටිය ප‍්‍රතික්ෂේප කරති ‘මම පෞද්ගලිකව කීවොත් මට පසුගිය දින කිහිපය තුළ මෙයට රෝග ලක්ෂණ ආවා. ඒ කියන්නේ…