විජේදාසගේ විනාශකාරී ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විජේදාස රාජපක්‍ෂ විනාශකාරී ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කොට තිබේයැයි මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. එම පනත් කෙටුම්පත් දෙක දෙසැම්බර් 27 වැනිදා ගැසට් පත‍්‍රයේ පළ කර තිබේ. ඒවා 21 හා 22 වැනි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් හැටියට…