20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අහෝසි කිරීම ඇතුළු මූලික යෝජනා සම්මත කිරීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිගමනය කළහොත් 20 වැනි සංශෝධනය අත්හැර දැමීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ සාකච්ඡාවක් ඇතැයි අනිද්දා සමග අදහස් දැක් වූ කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයෝ කිහිපදෙනෙක් පැවසූහ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අහෝසි කිරීම 20 වැනි සංශෝධනයේ මූලික අරමුණක් වන නමුත්, එය අහෝසි කිරීමේදී පත් කිරීම් බලතල ජනාධිපතිවරයා වටා ගොනු වන නිසා, එය ජනතා පරමාධිපත්‍යය සීමා කිරීමක් ලෙස සලකමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ජනමත විචාරණයක් නියම කිරීමේ ඉඩකඩක් ඇතැයි ආණ්ඩුවේ නායකයන්ගේ අවධානයට යොමු වී ඇත. එසේ 20 සංශෝධනය අතහැර දැමීමට හේතුව වශයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සාකච්ඡාවලදී අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ජනමත විචාරණයකදී 20 වැනි සංශෝධනයට විරුද්ධව සීයට 50කට වැඩි පිරිසක් ඡන්දය ලබාදීමේ විශාල ඉඩක් ඇති බවය. මේ වන විටත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් හා ආණ්ඩුවට හිතවත් ජාතික සංවිධානද විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂද සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු බොහෝ දෙනා 20 වැනි සංශෝධනයට විරෝධය ප්‍රකාශ කර තිබීම ඒ සඳහා හේතු ලෙස සාකච්ඡාවට ලක් වී ඇත.

ජනමත විචාරණයක් පවත්වන්නට සිදු වුණොත් සාමාන්‍ය ජනතාව ඉදිරියේ 20 වැනි සංශෝධනය සාධාරණීකරණය කරමින් ඒ වෙනුවෙන් පෙනීසිටීමට ආණ්ඩුවේ නායකයන් බොහෝ දෙනෙකු මැලිකමක් දක්වන බවද අනිද්දාට අදහස් දැක් වූ කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයෝ පෙන්වා දුන්හ.■