අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පාසල් සිසුන් සඳහා ක‍්‍රියාත්මක කරන සුරක්ෂා සිදු රක්ෂණය අලියොන්ස් රක්ෂණ සමාගමට ලබාදීමේදී  සිදුවී ඇති අක‍්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සොයාබලන ලෙස රක්ෂණ සේවක සංගම් එකමුතුව යහපාලන රජය යටතේ සිදුවී ඇති වංචා දුෂණ පිළිබඳ සොයා බලන ජනාධිපති කොමිෂමට හා ජාතික ප‍්‍රසම්පාදන කොමිෂමට පැමිණිලි කර ඇත.

සුරක්ෂා රක්ෂණය සඳහා යෝජනා කැඳවීමේදී රාජ්‍ය ආයතනවල රක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ දැක්වෙන මුදල් අමාත්‍යාංශ චක‍්‍රලේඛය උල්ලංඝනය කිරීම, තාක්ෂණික කමිටුවේ හා ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුවේ තීරණවලට පිටින් ජනාධිපති අභියාචනා කමිටුව විසින් එය අලියොන්ස් සමාගමට ලබාදීම පැමිණිල්ලේ ප‍්‍රධාන චෝදනා ලෙස සඳහන් කර ඇත.

මෙම රක්ෂණය දීප ව්‍යාප්තව ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සොයා නොබැලීම, වාරික හතරකින් රක්ෂණ මුදල ගෙවීම පිළිබඳ කොන්දේසිය කඩකරමින් අලියොන්ස් සමාගමට එකවර මුදල් ගෙවීමට යෑම හා කේවල් කිරීමේ සාකච්ඡුා අවස්ථාවක් ශ‍්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට අභියාචනා කමිටුව විසින් ලබානොදීම යන සෙසු චෝදනාවද එම පැමිණිලිවලින් ඉදිරිපත් කර ඇත.