ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසළ ඇති උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙන් කර ඇති ස්ථානයට නොගොස් වෙනත් ස්ථානවල උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නම් අත්අඩංගුවට ගන්නා බව උද්ඝෝෂකයන් පිරිසකට පොලීසිය තර්ජනය කර ඇත.

ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් අසරණභායට පත් වූ පිරිසක් පෙබරවාරි 27 වැනිදා පැවැත්වූ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණයකට බාධා කරමින් පොලීසිය මේ බව පවසා ඇත.

උද්ඝෝෂණ සඳහා වෙන් කර ඇති ස්ථානයට ගොස් උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය යුතු බවත් එසේ උද්ඝෝෂණයට වෙන් කළ ස්ථානයට ගියේ නැතිනම් අත්අඩංගුවට ගන්නා බවත් ඊට සම්බන්ධ වූ උසස් පොලිස් නිලධාරියා පවසා ඇත.

ඉන් අනතුරුව එම නිලධාරියා එම ස්ථානයේ රැුඳී සිටි අනෙක් නිලධාරීන්ට අණ කර ඇත්තේ උද්ඝෝෂණයේ සිටි පිරිස් තල්ලූ කර එම ස්ථානයෙන් පලවා හරින ලෙසය.

හංසි මානවඩු