විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ පොදු වේදිකාවක එකතු කර ගැනීම සඳහා තිබුණු උත්සාහය සජිත් ප්‍රේමදාස, රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ අනුර කුමාර දිසානායක යන විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂවල නායකයන්ගේ උනන්දුවක් නොමැතිකම නිසා මේ වන විට අඩපණ වී ඇතැයි සමගි ජන බලවේගයේ නායකයෙක් පැවසීය.
සාධාරණ සමාජයක් උදෙසා ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු කරු ජයසූරියගේ මූලිකත්වයෙන් ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම ඇතුළු වැඩසටහන් මාලාවක් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වී සිටියත්, මේ වන විට ඒවා අඩපණ වී ඇතැයි ඔහු කීය. පොදු දේශපාලන වේදිකාවක් බිහි කර ගැනීමේ අදහසට සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස එකඟ වූවත් ඒ සඳහා පැවති රැස්වීම්වලට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගි නොවූ බව ඔහු කීය.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ එම සන්ධානය බිහි කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ නායකයා වුණත්, සාධාරණ සමාජයක් උදෙසා ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු කරු ජයසූරියගේ මූලිකත්වයෙන් එම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම ගැන එකඟ නොවූ බව එම නායකයා කීය. ඒ වෙනුවට මංගල සමරවීර සමඟ වෙනම පෙරමුණක් බිහි කිරීමට කටයුතු කරන බව එජාප නායකයා ප්‍රකාශ කර ඇත.
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ද එවැනි ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගි නොවන බව දැනුම් දුන් බව ඔහු කීය.■