ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවිරෝධී ක්‍රියාවලට එරෙහිව විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ පොදු වේදිකාවකට එක්ව විරෝධය දැක්වීමේ යෝජනාවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එකඟ වී නැතැයි වාර්තා වේ.
ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම, පොදු වේදිකාවක සිට විරෝධතා දැක්වීම ආදි යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබුණත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒවාට සහභාගි නොවන බව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
එවැනි පොදු වේදිකාවක අරමුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගය වැනි පක්ෂවලට දේශපාලන බලය ලබාගැනීම පමණක් බවත්, එවැන්නකට සහභාගි වීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට දේශපාලනිකව අවාසිදායක බවත් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයෙක් පැවසීය.
එවැනි පොදු වැඩසටහන්වලට මීට පෙරද ජවිපෙ සහභාගි වූ නමුත්, එයින් වාසි ලැබුවේ එම දේශපාලන පක්ෂ බව ඔහු කීය.
අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රබල මන්ත්‍රීවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ, ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මුලින් අකැමති වූ බවය. සාධාරණ සමාජයක් සඳහා ජාතික ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරනු ලබන පොදු වැඩසටහන්වලට සහභාගි වන බව දැනුම් දී තිබුණත්, දැන් ඒවාටද සහභාගි නොවන බව ඔහු කීය. ■